LiveZilla Live Help

1-2    YÜZME HAVUZU DOLDURMA SUYU GEREKLERİ :

Doldurma suyu TSE 11899 a göre içme suyu özellikleri ile yaygın ve genel hijyen şartlarını sağlamak zorundadır. Bu havuza verilecek olan suyun TSE 266 ya uygun olması gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde havuza verilmeden önce su hazırlık cihazları ile bu duruma getirilirler ve böylece su hazırlama işlemini zorlaştıran maddeler ön bir işlemle sistemden uzaklaştırılırlar. Burada doldurma amacı ile kullanılan suyun hazırlanması aşağıdaki değerler aşılmışsa söz konusu olur. Deniz suyu, mineral sular doğal olarak bünyelerinde bir miktar tuz bulundururlar. Bunlar yüzme havuzları için mahzurlu değildir.

Havuzun sert su ile doldurulması tavsiye edilmez. Ekstra sert sularda asit kapasitesi açıkça 20 dH’ tan daha yüksek olmaktadır. İyon değiştirme yöntemi ile kalsiyum iyonları sodyum iyonlarıyla yer değiştirir; sodyum kalsiyuma göre alkali reaksiyon yapar. Bu yüzden pH değeri sıklıkla 8,5’i aşar. Dolayısıyla çok miktarda pH düşürücü maddeye ihtiyaç vardır.

Demir             0.1 mg/l Mangan         0.05 mg/l Amonyum      2 mg/l P polifosfat    0.005 mg/l

1-3    YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASININ TEMELLERİ

Modern havuz suyunun hazırlanmasının çeşitli yöntemleri TSE 11899’ da belirtilmiştir. İçinde suyu olan bir havuzunuzun olduğunu düşünün. Yüzenler bu suyun içinde mikroorganizmaları ve diğer kirlilik maddeleri taşırlar. Bu arada çevre kirliliği de ilave etki yapar. Bu dış ortamdan gelen kirliliklerin ve onların oluşturduğu etkilerin yok edilmesi gerekir.

Havuz suyunun hijyenik ve estetik özellikleri açısından yüzülmeye hazır olması gerekir. Ancak bu durumda hastalık yapıcı virüslerden ve sağlığa zararlı unsurlardan korunulabilir. Yüzme havuzu suyu hazırlığı ve tüm yan tedbirlerin alınması için olan gereklere, kirlilik – temizlik arasındaki dengenin hesap edilmesiyle, TSE 11899’ daki hesap kurallarına uyularak ulaşılır. Bu kurallar; havuz suyu güvenliği için her bir işlemin ayrıca önemini izah etmektedir. Bu gerekleri yerine getirmemek insan sağlığı için ciddi risk oluşturur.

Yüzülebilecek havuz suyunun özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Havuzumuzu uygun olan su ile doldurmak , en iyi şekilde filtre etmek yapılacak olan işlemlerin en önemlisidir. Metal iyonlarından arıtılmış uygun pH aralığında ( 7.0 – 7.2 ) bulunan suyumuzu minimum kimyasallarla şartlandırmak mümkündür .

Klor miktarı uygun pH aralıklarında tutulduğunda maximum faydalar alındığı gibi havuzumuz berrak olur ve hijyen özelliklerini de maximum düzeye taşır. Yosunlaşma önlenmiş olur. Stabilizatör konsantrasyonu 30-60 ppm aralığında olduğu takdirde toz klor yerine stabilizatörsüz toz ( ca.hipoklorit ) ve sıvı klor kullanmak en uygun işlemdir .

En önemli parametrelerden biri de bağlı klordur. Toplam klordan serbest kloru çıkardığımızda görünen miktar serbest klorun ½ ve fazlası ise muhakkak şoklama yapılmalıdır.Havuz suyunda aşağıda sayılan parametreler uygun oranlarda tutulduğunda en az kimyasalla en iyi sonuç alınmış olur.

PH : 7-7,6
Toplam Alkalite (TA) : 80-120 ppm
Kalsiyum Sertliği : 200-400 ppm
Toplam çözünmüş madde (TDS) : max 1500 ppm
Stabilizatör : 30-60 ppm
Serbest klor FCL : max 3 ppm

2 - YÜZME HAVUZU SUYU KİRLİLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLER

Havuza girenler üzerlerindeki organik ve inorganik kirlilikleri havuz suyuna bırakırlar. Bunlar özellikle saç, kepek, tekstil parçaları, cilt pudraları, sabun parçaları, kozmetik, sümük, tükürük, idrar, dışkı, mikroorganizmalar, virüsler ve yosun sporlarıdır. Açık havuzlara ilave olarak suyun kirlilik yükü, güneş kremleri, kum, toprak, ot,yaprak gibi çevresel faktörlerle de artar. Vücudun önceden yıkanmasıyla havuzdaki kirlilik azaltılabilirse de uzun süre de yeterli derecede ortadan kaldırmaz. Havuz suyuna taşınmış olan yosun ve bakterilerin çoğunun zararsız oldukları düşünülse dahi hastalık yapıcıları daima göz önüne almak gereklidir. Yetersiz su hazırlık tesislerinde mikroorganizmalar, uygun su sıcaklıklarında hızlı bir şekilde çoğalarak suyu sağlıksız yaparlar. Sıcak masaj havuzlarında ise yüzme havuzundan çok daha az su miktarı yüzücülere hizmet verir. Masaj havuzlarının suları bu yüzden çok daha hızlı kirlenir. Dolayısıyla yüksek kirlilik riski, yüksek giriş frekansı ve işletme arızaları gibi faktörler, kısa sürede hijyenik şartların sağlanması düşüncesini ortaya çıkartır.

Tüm bu kirlenmeleri önleyebilmek amacıyla havuzun fiziksel ve kimyasal temizliğinin beraberce yapılması çok önemlidir. Havuzun fiziksel temizliğinin yapılması amacıyla sirkülasyon/filtrasyon sistemleri kurulur. Kimyasal temizliğin sağlanması amacıyla da uygun havuz kimyasallarının düzenli kullanımı gerekir.

Havuz işletmeciliğinin en önemli amacı, yüzücü için güvenli ve sağlıklı bir havuz sağlamaktır. Bir yüzme havuzunun güvenli ve sağlıklı olduğundan emin olabilmek için yüzme havuzu düzenli olarak incelenmeli ve değerlendirilmelidir.Havuz güvenliği için iyi bir su kalitesi sağlamak çok önemlidir.Su analizi,suyu dengelemenin yanı sıra üç hayati amaca hizmet eder.Bunlar yüzücünün korunması,havuzun korunması ve gereğinden fazla kimyasal kullanımının önlenmesidir.

2.1     YÜZÜCÜNÜN KORUNMASI
Yüzücüyü zararlı bakterilere karşı korumak için yapılan en önemli su testi, dezenfektan kimyasal madde miktarının yeterli düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılandır. Yetersiz seviyede dezenfektan, daha sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek tahrişlere sebep olabilir.Havuz suyunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal dezenfektan klordur.Klor suda bakteri ve yosun oluşumunu önlemek için kullanılır.Ayrıca havuzun güvenli olarak kullanılabilmesi için pH ve alkalinite testleri de önemlidir.Suyun bulanık olması göz ve yüzün tahriş olması gibi problemlerin çoğu uygun olmayan pH ve alkalinite düzeyinden kaynaklanmaktadır.pH ayrıca klorun azami dezenfeksiyon sağlaması için de uygun bir seviyeye ayarlanmalıdır.

2.2 HAVUZUN KORUNMASI
Havuzun korunmasında ilk adım uygun pH seviyesini sağlamaktır. Düşük pH’ ın sebep olduğu korozif şartlar havuzun yapısına ve metal aksama ciddi zararlar verebilir. Yüksek pH’ın sebep olduğu taşlaşma boruları ve filtreleri tıkar, havuz yüzeyinde lekeler bırakır. Uygun kimyasal madde verilebilmesi için her gün su testleri yapılarak, havuz yapısı korunur ve ömrünün artması sağlanır.

HAVUZ SUYU DEZENFEKSİYONU
Su hazırlığı ve dezenfeksiyon için aşağıdaki kimyasalların doğru miktarda havuzda bulunması gerekir. Bu miktarlar kaydedici cihazlarca kaydedilirler veya işletme defterinde düzenli olarak yazılırlar.

Bu standarda ta belirtilmemiş malzemeler, yüzme havuzlarında su hazırlığı için kullanılamaz. Bu Standard da belirtilmemiş olan dezenfeksiyon maddeleri ile yardımcı diğer malzemeler, oluşturdukları konsantrasyon, içlerindeki etkin madde cinsine ve miktarına bağlı olarak;

Yüzenler ve personel için risk oluşturmuyorsa,

-Su hazırlığı ve Dezenfeksiyonu engellemiyorsa,

-Havuzdaki materyallere olumsuz etki yapmıyorsa,

-TS 266 veya muadili bir Standard da kullanımına müsaade ediliyorsa, bu standartta yer almamasına rağmen, yüzme havuzu su hazırlık işleminde kullanılabilir.

TS 11899/ Müsaade edilen Dezenfeksiyon Maddeleria) Klor gazı (Basınçlı kaplarda, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve mekan bol havalandırılmış vaziyette)

b) Sodyumhipoklorit(Sıvı)

c) Kalsiyum hipoklorit (Granül veya tablet halinde) en az %65 Ca(ClO)2 ve %5-10   konsantrasyonlu çözelti


d) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile Sodyumhipoklorit

e) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile klor gazı
   

1. KLOR GAZI
Element er klor piyasada basınç altında sıvı formda (Çelik varil, çelik silindir) piyasada bulunur.
Yıllardan beri dünyada genel havuzlarda klor gazı yöntemi uygulanmaktadır. "Endirekt klorlama" ve vakum-klor gazı dozaj cihazları kullanıldığından bu yana klor gazı ile ilgili güvenlik sağlanmıştır. "Endirekt klorlama" teriminden bir enjektörün yardımıyla klor gazı ve sudan bir klor çözeltisinin oluşturulması anlaşılır. Klor gazı suda iyi çözüldüğü için günümüzde kullanılan klor gazı dozaj cihazları ile 0,5…3 g/l Cl2 klor konsantrasyonlarına ulaşılabilir Klor gazı dozaj tesislerinde mümkün olduğunca otomatik çalışan klor tüpü değiştirme şalterleri öngörülmelidir. Böylece boşalan klor tüpü nedeniyle klorlama yarıda kesilmez.

2. KALSİYUM HİPOKLORİT
Kalsiyum hipoklorit en az % 65 klor içerir. Bunun anlamı sodyum hipoklorit’e göre daha fazla klor içermesidir. İçinde bulunan diğer kimyasallar kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroxid, sodyum klorit ve kristal sudur. Sonuncusu %5–10 arasında bulunabilir ve kalsiyum hipoklorit' in ayrışmasında çıkan ısıya karsı stabilizasyon görevi yapar. (Satışı genellikle granül yada tablet şeklindedir. Toz hali pek tavsiye edilmez) Sıkı formda bulunanları uzun yıllar dayanır. Aynı zamanda şok klorlama gereken durumlar içinde uygundur. Bu durumda granül havuz işletmesinden önce veya sonra direkt olarak su yüzeyine serpilebilir. Dozajı için %1-2'lik çözelti hazırlanması tavsiye edilir. Çünkü her litre 6,5 – 13 gr. etkili klor içermektedir. Yüksek konsantrasyonlu çözelti sodyum hipoklorit çözeltisi gibi az dayanıklıdır ve içerdiği fazla miktardaki bulanıklık parçacıkları (Suda çözünmeyen kalsiyum karbonatın oranına bağlı olmak üzere) dozaj pompasının tıkanmasına sebep olur.

Kalsiyum hipoklorit alkali olarak etkiler. Sürekli kullanıldığında (özellikle havuz suyu azdan orta'ya kadar bir sertliğe sahipse) yüzme havuzu suyunun pH değeri çıkar. Kalsiyum hipoklorit ve onun sulu çözeltisi başka bir kimyasalla karıştırılamaz. (diğer klor ürünleri, pH düşürücüler)

3. SODYUM HİPOKLORİT
Sodyum hipoklorit yöntemi muhtemelen en eski klor yöntemidir. Piyasada bulunan sodyum hipoklorit aynı zamanda sodyum hipoklorit eriyiği olarak da adlandırılır. Alkali ve tahrip edici bir eriyiktir. Uygun bir sodyum hipoklorit çözeltisi içinde %12–15 klor vardır. Alkaliliğinden dolayı (pH değeri yaklaşık 11'dir) orta sertlikteki sularda aşılama yerinde kalkerleşmeden dolayı tıkanıklık olur. Aşılama yeri düzenli olarak bakıma alınmalıdır. İlave olarak sodyum hipoklorit çözeltisinin alkalitesi yüksek olduğunda havuz suyunun pH değeri bir asit dozajı ile dengelenir. Sodyum hipoklorit çözeltisi sağlam bir yapıya sahip değildir. Klor (hipoklorit) ışık ısı ve tüm ağır metal etkisiyle bozulur

4. KULLANIM YERİNDE KLOR GAZI
(TS 11899/2,1,e)Bu tür tesislerde sodyum klorür elektrolizi ile klor gazı elde edilerek su hazırlık işlemlerinin dezenfeksiyon aşamasında kullanılır. Tuz depolanması sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan kalkar ve klor yalnızca ihtiyaç kadar üretilir. Elektroliz sonucu bazik bir eriyik elde edilir. Bu bazik eriyik istenirse pH nötrlemek için kullanılır veya deşarj edilir. Bu proseste yalnızca elementer klor gazı havuza verilir. Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen gazı ortamdan uzaklaştırılır. Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve su karışımından elde edilen klor eriyiği havuza verilir. Bu eriyik suya ilavesi ile suda HCL tuz ruhu oluşur. Buda suyun pH sını düşürür. Havuz suyundaki asit kapasitesi yeterli ise su klor eriyiğinde bulunan HCl ile nötrlenir. Karbonat sertliği yeterli değilse oluşacak HCl'yi nötrlemek için asitli klor eriyiği mermer çakılı doldurulmuş kaptan geçirilmelidir.

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan Elektroliz yöntemi ile yerinde üretim en gelişmiş yöntemdir. Doğru akımla tuz elektrolizi esasına dayanır. Dezenfeksiyon maddesinin üretim ve enjeksiyon miktarı anlık ihtiyaç kadardır. Havuz suyuna doğrudan elementer klor verilir.

  HİZMETLERİMİZ

Havuz Kimyasalları Havuz Ekipmanları Havuz Suyu Analizleri Su Şartlandırma Kimyasalları Havuz Projelendirme    
Havuz Bakımı Dezenfektanlar Ph Düzenleyiciler Yosun Önleyici Havuz Çöktürücüler    
Havuz Dışı Ekipmanlar Havuz İçi Ekipmanlar Havuz Filtrasyon Havuz Pompalar Havuz Temizleme Ekipmanları    
Prefabrik Hazır Havuzlar Olimpik Havuz Ekipmanları Kazan Koruma Kimyasalları Havuz Seramikleri Havuz Kaymazları    
Havuz İnşaatı Havuz Temizliği Hazır Havuzlar Toz Klor Pvc Vanalar    
İletişim Bilgilerimiz Müşteri Yorumları Haber Ve Duyurularımız Teknik Bilgi Hizmet Şartlarımız    
   
            havuz kimyasalları  
15.07.2010 @ www.desshavuz.com.tr