LiveZilla Live Help

İçme suları ve arıtmalarının dezenfektesinde, ısıtma ve soğutma sistemlerinin korunmasında önemli rol oynamaktadır. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızda öncelikle yetkili kimyagerimiz tarafından su numuneleri analiz edilip, suyun niteliğine uygun olan kimyasal tespit edilip, müşteriye en doğru değerlendirme raporu sunulur.

HAVUZ PROBLEMLERI VE COZUMLERİ
Havuzlarımızda karşılaştığımız problemlerin çözümünü 2 grupta toplayabiliriz.
Bunlar, Mekanik Problemler ve Kimyasal problemlerdir.

1. MEKANİK PROBLEMLER.

Bu grup da en çok karşılaştığımız problem havuz filtrasyon sisteminin yetersizliği ve filtrelerdeki kuars kum'un durumu.
Filtrasyon sistemi yetersiz olan havuzlar bulanık ve mat görünüme mahkumdurlar. Havuzun berrak ve temiz görünümü iyi bir filtrasyonla mümkündür.
Genellikle filtrasyon sistemi yetersiz havuzların başlıca şikayeti, "sabahları çok güzel oluyor ama öğleden sonra bozuluyor..." şeklindedir.
Bu da havuza kimsenin girmediği saatlerde (akşamları) sistem kendini topluyor ama insanlar havuza girmeye ve havuz suyunu kirletmeye başlayınca filtrasyonun yetersizliğinden (sıcaklık ta bir etkendir) kaynaklı olarak bulanıklık sorunu kendini gösteriyor demektir.
İyi bir havuz sisteminde, havuz suyunun günde en az 4 defa filtre edilmesi gereklidir.
Burada unutulmaması gereken en önemli konuda kullanıcıların bilincidir.
Duş almadan havuza giren bir yüzücü 20 ton suyu, duş alan bir yüzücü ise 2 ton suyu kirletmektedir.
Yine filtrasyon sisteminin verimli çalışabilmesi için yüzücülerin güneş yağı kullanmamaları ve (havuza girerken duş alıp, güneş ve vücut yağlarından
arınılmalıdır.) havuz çevresi hijyenine büyük önem verilmesi gereklidir.
Bir diğer mekanik problem ise pompaların gerekli bakımlarının yetersiz yapılmasından dolayı basmaları gereken kapasitedeki suyu basamamasıdır. Buda doğal olarak günde en az 4 defa suyun filtrelenmesi ihtiyacını daha alt seviyelere çekmektedir.
Havuzların sabahları itinalı dip süpürgelerinin yapılmaması ve filtrelerin düzenli ters yıkamalarının yapılmaması da havuzumuzun bozulmasına sebep olan unsurlardan birisidir.
Son olarak karşımıza çıkan mekanik problem ise havuz fittings sistemindeki su kaçaklarından kaynaklı olarak pompaların, hava emerek filtrelerde hava bulunması problemidir. Havuz içinde basma ağızlarından su ile birlikte çıkan hava, beraberinde filtre içinde tutulmuş olan kirliliği de getirerek havuzun bulanıklaşmasına sebep olacaktır.
Bundan dolayı filtre içinde hava bulunması istenmeyen bir durumdur ve mutlaka çözülmesi gereklidir.

2. KİMYASAL PROBLEMLER.

Bu gruptaki problemlerimizde 3 ana başlıkta toplayabiliriz.
a) Taze su ile gelen problemler.
b) Kullanılan kimyasallardan kaynaklanan problemler.
c) Yetersiz ve doğru kullanılmayan kimyasaldan kaynaklanan problemler.

a) Taze su ile gelen problemler; Bu grupta karşılacağımız problemlerin başında, su içindeki ağır metal iyonlarının klor ile reaksiyona girerek suya renk vermesidir. Renk veren ağır metal iyonlarının (Demir, Mangan, Bakır,..) su içindeki miktarına bağlı olarak havuz suyu kahve telvesi kıvamı ile açık parlak yeşil bir renk arasında değişim göstermektedir. Böyle bir durumda yapılması gereken klor şoklaması ve çöktürme işlemidir.
Yine taze su alımlarında gelen suyun kalitesi havuz suyumuzu doğrudan etkileyecektir. Bu durumlarda bir bulanıklık yaşanırsa yapmamız gereken yine klor şoklaması ve çöktürme işlemidir.
Son olarak kalsiyum hipoklorit kullanan havuzlarda taze alınan sudan kaynaklı olarak alkalinite yükselmesi sonucu havuz suyu bulabilir, bu durumda yapılması gereken pH'ı 7.0 seviyesine düşürerek alkalinite değerinin 120 ppm altında olması sağlanmalıdır. eğer alkalinite değeri 120 ppm in üstünde ise sodyum hipoklorit (sıvı klor) kullanılmalıdır.

b) Kullanılan kimyasallardan kaynaklanan problemler; Bu grupta kimyasallardan kaynaklanan problemleri şöyle sıralıya biliriz.

1.Stabilizatör seviyesi yüksekliği; Diklor ve triklorların (stabilizatörlü klor) uzun süre kullanılmasından kaynaklanır ve havuz suyunda bulanıklığa sebep olur, 100 ppm seviyesinden sonra stabilizatör içermeyen klorlar (sıvı klor ( Sodyum hipoklorit) ve Kalsiyum hipoklorit ( e lik stabilizatörsüz granül klor)) kullanılmalıdır.

2.Yüksek alkaliniteli suda kalsiyum hipoklorit ( e lik stabilizatörsüz granül klor) kullanımında da havuz suyunda bulanıklık meydana gelir. Alkalinite değeri 120 ppm den fazla sularda kalsiyum hipoklorit kullanılmamalıdır.

3.Gereğinden fazla çöktürücü kullanımı da havuz suyunun bulanmasına sebep olur, buradaki sıkıntı ise çöken kirliliğin süpürge ile iyi alınamamasından kaynaklı olarak suya karışması veya filtrenin bu gelen aşırı kirliliği tutamamasıdır. Bir diğer bu konudaki sıkıntı ise pH dengelenmeden yapılacak çöktürme işleminin başarısız olma ihtimalidir.

c) Yetersiz ve doğru kullanılmayan kimyasaldan kaynaklanan problemler; Bu grupta ise direk olarak pH ve klor kullanım talimatlarına uymadan yapılan işlemlerdir ve sonucunda, havuzda bulanıklık, göz ve ciltte iritasyon, aşırı klor kokusu, derz aralarında yosunlaşma, suda matlık meydana gelmektedir.

HAVUZ SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ

PROBLEM: Havuzda Klor kokusu, Gözlerde yanma !
SEBEP: 1.Havuz suyunda kloramin oluşumu.
2.Suyun pH değeri çok düşük.
ÇÖZÜM : 1.Havuz suyunun DPD3 ile bağlı klor miktarına bakılır, bağlı klor miktarı 0.2 ppmden fazla ise klor şoklaması yapılır.
2. pH değeri 6.8 ın altında ise havuz suyuna pH+ eklenerek pH düzeyi 7.0 -7.4 düzeyine getirilir.

PROBLEM: Saçlarda, giysilerde ağarma !
SEBEP: 1.Havuz suyunda kloramin oluşumu.
2.Aşırı klor seviyesi
ÇÖZÜM: 1.Havuz suyunun DPD3 ile bağlı klor miktarına bakılır, bağlı klor miktarı 0.2 ppmden fazla ise klor şoklaması yapılır.
2.Havuz suyunda klor seviyesi 10 ppm'in üstünde ise yapılacak işlemler a) Havuza taze su almak, b) Aktif karbon veya Sodyummetabisulfit ile kloru nötralize etmek.

PROBLEM : Mayo üstlerinde mavi lekeler. !
SEBEP: 1 ppm 'den fazla bakır (Cu+) miktarı
ÇÖZÜM : Aşırı kullanılmış bakır sülfat. Havuz suyunun taze su alınarak seyreltilmesi ve bakır içerikli ürünlerin kullanılmaması.

PROBLEM : pH düşmüyor?
SEBEP : Yüksek Alkalinite
ÇÖZÜM : Havuz suyuna tek noktadan verilecek pH- şoklamaları.

PROBLEM : pH yükselmiyor?
SEBEP: Düşük alkanite
ÇÖZÜM : Suya Alkaliniteyi artırıcı sertlik ilavesi, sert su ilavesi veya Kalsiyum Hipoklorit klor kullanımı

PROBLEM : Klor ölçümünde klor görünmüyor veya yükselmiyor?
SEBEP : 1.Yüksek Stabilizatör etkisi. 2.Yanlış veya bozuk klor ölçüm hapı veya sıvısı kullanımı
ÇÖZÜM : 1.Stabilizatör seviyesi ölçümü ile miktar tespit edilir. Su seyreltilir ve stabilizatörlu klor kullanımına son verilir.
2. Bir başka test kiti ve hapları ile yapılan testler tekrar edilir. Yeni test hapları veya sıvıları kullanılır.

PROBLEM : Klor ölçümünde klor miktarı hep aynı.!
SEBEP : YükSek Stabilizatör etkisi
ÇÖZÜM : Stabilizatör seviyesi ölçümü ile miktar tespit edilir. Su seyreltilir ve stabilizatörlu klor kullanımına son verilir.

PROBLEM : Havuz fayanslarının üzeri pütürlü veya kireç bağlamış.!
SEBEP : Yüksek Alkalinite ve kalsiyum sertliği
ÇÖZÜM : Havuz suyuna tek noktadan verilecek pH- şoklamaları ile Alkalinite ve kalsiyum sertliğinin düşmesi sağlanmalıdır.

PROBLEM : Filtre kumunda taşlaşma.!
SEBEP : Yüksek Alkalinite ve kalsiyum sertliği
ÇÖZÜM : Mutlaka filtre kumu değiştirilmeli, havuz pH'ı hep 7,0 – 7,4 arasında tutulmalı.

PROBLEM : Filtre kumu üstünde yağ tabakası ve sümüksü topaklaşma.
SEBEP : Yüzücülerin kullandıkları güneş yağları ve mukus (sümük) bileşimli saçlar
ÇÖZÜM : Oluşmuş tabak sıyrılıp atılmalı ve eksilen kum tamamlanmalıdır.

PROBLEM : Havuz ışıkları etrafında uçuşan zerreler, bulanıklık.!
SEBEP : 1.Yüksek Stabilizatör etkisi.
2.Filtre kumunda eksiklik veya taşlaşma.
ÇÖZÜM : 1.Stabilizör seviyesi kontrol edilmeli eğer yüksek ise stabilizatörsüz klor kullanılmalı.
2.Kum filtresi kontrol edilmeli eksik kum tamamlanmalı veya değiştirilmeli

PROBLEM : Bulanık, donuk görünümlü su.!
SEBEP : 1.Yüksek Stabilizatör etkisi.
2.Filtre kumunda eksiklik veya taşlaşma.
3.Havuz sirkulasyon pompası verimli çalışmıyor.
ÇÖZÜM : 1.Stabilizör seviyesi kontrol edilmeli eğer yüksek ise stabilizatörsüz klor kullanılmalı.
2.Kum filtresi kontrol edilmeli eksik kum tamamlanmalı veya değiştirilmeli.
3.Havuz sirkülasyon pompasının fanı aşınmış veya saç kılları sebebi ile sıkışmış olabilir, temizlenip veya değiştirilmesi gerekir.

PROBLEM: Yeşil bulanık su, kaygan yüzeyler, derz aralarında yosunlaşma.!
SEBEP : Yetersiz klorlama ve yosun önleyici kullanımı
ÇÖZÜM : Klorun etkinliğinin düşmesine sebep olabilecek etkenler,
a) dengesiz pH ,
b) Yüksek stabilizatör veya düşük stabilizatör etkisi ,
c) Havuz suyunda bağlı klor oluşumu. Kontrol edilerek klor şoklaması yapılır, yosun önleyici kullanılır.

PROBLEM: Renkli berrak su.!
SEBEP : Ağır metal iyonları
ÇÖZÜM : Havuz suyunun pH dengelenir ve klor şoklamasının ardından çöktürücü kullanılarak ağır metal iyonları sudan uzaklaştırılır.

 

  HİZMETLERİMİZ

Havuz Kimyasalları Havuz Ekipmanları Havuz Suyu Analizleri Su Şartlandırma Kimyasalları Havuz Projelendirme    
Havuz Bakımı Dezenfektanlar Ph Düzenleyiciler Yosun Önleyici Havuz Çöktürücüler    
Havuz Dışı Ekipmanlar Havuz İçi Ekipmanlar Havuz Filtrasyon Havuz Pompalar Havuz Temizleme Ekipmanları    
Prefabrik Hazır Havuzlar Olimpik Havuz Ekipmanları Kazan Koruma Kimyasalları Havuz Seramikleri Havuz Kaymazları    
Havuz İnşaatı Havuz Temizliği Hazır Havuzlar Toz Klor Pvc Vanalar    
İletişim Bilgilerimiz Müşteri Yorumları Haber Ve Duyurularımız Teknik Bilgi Hizmet Şartlarımız    
   
            havuz kimyasalları  
15.07.2010 @ www.desshavuz.com.tr